• DCB
  • Actuaries and Consultants s.r.o.

Řešení pro řízení penzijních fondů

Technologická linka DCB pro penzijní fondy se skládá z několika softwarových celků rozčleněných podle okruhů, ve kterých je podpora subjektu prostřednictvím informačních technologií v DCB budována.

Základ Technologické linky DCB tvoří Alfa Systém a aplikace DSS PF. DCB integruje a dodává v rámci svých dodávek komplexních řešení i další softwarové komponenty, které umocňují schopnosti základních dvou pilířů Technologické linky DCB.

Mezi nejvýznamnější aplikační rozšíření Technologické linky DCB pro penzijní fondy patří zejména nástroje PF On-line, Actuarial Modeler a Systém pro správu a oběh dokumentů.

Řešení pro penzijní fondy se skládá z následujících částí:

Řešení pro penzijní fondy - Alfa systém

Kompletní client/server informační systém pro administraci penzijních fondů, a to jak těch menších (cca desítky tisíc pojištěnců), tak i těch velkých s počtem pojištěnců vysoko přes 100000.

S implementací této aplikace získává klient širokou softwarovou nástrojovou platformu pro administraci penzijního fondu včetně zabezpečení komunikace s okolím, zejména s Ministerstvem financí, ale i zaměstnavateli, klienty, prodejci a dalšími subjekty.

Bezpečná a spolehlivá administrace kmene penzijního připojištění pomocí Alfa systému je garantována dlouhodobými zkušenostmi našeho týmu a spoluprací našich zahraničních partnerů.

Řešení pro penzijní fondy - DSS PF

Aktuální informace jsou nezbytnou podmínkou pro rychlou reakci na stále se měnící podmínky trhu a pro kvalifikované a rychlé rozhodování. Řada systémů pro penzijní fondy umí zpracovat transakce, nenabízí však snadný přístup ke zhodnocení získaných informací. Systém pro podporu rozhodování DSS PF řeší problém přístupu k těmto informacím pomocí technologie datových skladů – nástroje, který poskytne zákazníkovi možnosti kompletní vícerozměrové analýzy nejdůležitějších podnikových údajů.

Aplikace DSS se odlišují od administrativních systémů těmito zásadními rysy:

Řešení pro penzijní fondy - PF OnLine

Internet se stále více skloňuje ve všech pádech. Standardní webové (www) stránky má snad už každá větší společnost, penzijní fondy nevyjímaje.

DCB však nabízí něco mnohem víc – on-line přístup k penzijnímu fondu. Do aplikace PF Online mohou být zaintegrovány stávající www stránky nebo mohou být vytvořeny zcela nové.

Klienti tak mají příležitost nejen získat základní informace v aktuální tvaru, ale i provádět činnosti většinou administrativně i časově náročné jako např. vyplnit návrh smlouvy, modelovat výši své penze pomocí what-if formuláře (podle svých údajů z databáze), aktualizovat své údaje, objednávat si zasílání výpisů z účtu atd. Podobné možnosti jsou připraveny i pro prodejce, zaměstnavatele a pro manažery fondu nezávisle na místě, kde se právě nalézají. Správné informace jsou tak k dispozici správným lidem ve správný čas na správném místě.

Hlavní strana
O nás
SW řešení
Produkty a služby