• DCB
  • Actuaries and Consultants s.r.o.

Produkty DCB

Produktová nabídka DCB se skládá z několika softwarových celků, jejichž struktura v podstatě kopíruje ohnisko zájmu naší firmy nabízet řešení pro penzijní fondy, pojišťovny, zdravotní instituce a státní správu. Nabídku tvoří následující vlastní produkty.


SW řešení pro penzijní fondy:
SW řešení pro státní správu:
SW řešení pro zdravotnictví:
SW řešení s ukončenou podporou:

Produkty třetích stran

Posláním naší společnosti je nabízet ucelená řešení. Abychom mohli toto poslání naplnit, musí být naše řešení založena na nejlepších dostupných technologiích a metodologiích. Z tohoto důvodů jsme uzavřeli obchodní vztahy s partnery, jejichž produkty jsou nejen součástí našich řešení, ale implementaci některých z nich nabízíme i přímo. Pomáhají nám tak doplnit portfolio našich produktů a služeb, abychom byli schopni vyhovět požadavkům všech zákazníků.

Z nabízených produktů třetích stran se jedná zejména o platformu:

Služby DCB

Nabídka služeb zahrnuje celou škálu činností spojených s vývojem, implementací a provozem informačních systémů. Jedná se například o následující služby:

SW na zakázku

DCB zajišťuje vývoj a komplexní dodávky SW aplikací a informačních systémů, zejména pak:

Školení

Školicí činnost je poskytována nejen na vlastní vyvíjené aplikace DCB, nýbrž i na softwarové produkty jiných výrobců, které DCB v rámci poskytování služeb systémového integrátora integruje do komplexních řešení dodávaných DCB.

Technická podpora

Technická podpora zahrnuje záruční i pozáruční servis na všechny dodávané softwarové produkty a hardwarové platformy a v případě vlastních aplikací i služby na objednávku, které umožňují další rozvoj dodaných aplikací podle specifických požadavků klienta.
Technická podpora je poskytována na všechny komponenty dodávané v rámci dodávek IS. Jedná se o:

Konzultační služby

V rámci konzultačních služeb DCB poskytuje kromě poradenství v oblasti IT i konzultační činnost v oblasti pojistně-matematické (aktuárské).

Konzultační služby v oblasti IT jsou zaměřeny zejména na následující analytické a konzultační činnosti zejména v oblasti datových skladů a manažerských informačních systémů:

Konzultační a poradenské služby v oblasti pojišťovnictví jsou zaměřeny zejména na:

E-learningové kurzy

DCB nabízí vytvoření e-learningových kurzů na zakázku podle aktuálních potřeb klienta.

E-learningový kurz GINIS SSL

E-learningový kurz GINIS SSL je vytvořený na podporu uživatelů Spisové služby GINIS společnosti Gordic. Je vhodný pro samostudium i jako materiál k prezenčním kurzům. Jeho obsah pokrývá práci s moduly:

Lekce jsou členěny tak, aby bylo možné procvičit pracovní postupy podle zvolené firemní metodiky. Pro konkrétního klienta provádíme na míru konfiguraci kurzů i jednotlivých lekcí. Kurz mohou využít začínající i pokročilejší uživatelé.

E-learnigové lekce mají trojí formu:

Hlavní strana
O nás
SW řešení
Produkty a služby