• DCB
  • Actuaries and Consultants s.r.o.

Řešení pro státní správu

Řešení tvoří zejména systém pro podporu rozhodování případně aplikování technologie Data Warehouse pro specifické potřeby klienta (Ministerstvo financí, Armáda ČR, Středisko cenných papírů).

Datová integrace a správa dat

Informační systém DAT je určen k efektivní správě dat. Zajišťuje v sobě jak technologické, tak správní řešení dané problematiky. Systém pokrývá celý životní cyklus datových entit.
Díky tomu, že od sebe filozoficky odděluje správu datových prvků a číselníků, umožňuje tak jejich dynamickou aktualizaci bez zásahu dodatečné administrativy. Zároveň je možné evidovat různé verze všech datových entit a následně je využívat nebo aktualizovat. Diseminace aktuálních verzí číselníků a datových struktur může být automatizovaná nebo manuální v závislosti na konfiguraci koncového informačního systému nebo aplikace. V případě databází a datových skladů doporučujeme automatickou diseminaci.
Jelikož základními entitami jsou datové prvky a číselníky, lze z nich snadno skládat další datové entity jako např. datové slovníky, datové zprávy (message) nebo statistické úlohy, a tím je mnohonásobně využívat s jistotou, že do systému není zanášen další datový balast.
Kromě toho umožňuje také import a export metadat ve standardizované struktuře respektující pravidla pro ISVS v ČR.

DAT - funkční komponenty
Mezi základní funkcionality systémů DAT patří: Demoverze DAT

Statistika a plánování

Řešení systémů STIS a PLIS je vytvořeno pro účely podpory činnosti státních statistických úřadů či agentur. Pokrývá veškerou všeobecně požadovanou funkcionalitu, a to od získávání dat, přes jejich zpracování až po jejich publikaci a další využití v jiných informačních systémech státní správy.
Základem řešení je implementace Statistického informačního systému (STIS), který zahrnuje kromě aplikační logiky také datové sklady, integrační funkcionality, správu dat a vstupní rozhraní pro definici statistických úloh nebo výstupů. Významným prvkem řešení je využití portálových technologií pro přístup jak do intranetu, tak i do extranetu (internet). Kromě toho systém poskytuje jednotnou správu dokumentů.
Volitelně je pak možné implementovat Plánovací informační systém (PLIS), který umožnuje určené skupině uživatelů provádět plánovací činnosti a jejich případnou kontrolu (na základě dat generovaných ze STIS).
Vzhledem k tomu, že se jedná o modulární řešení, lze ho implementovat i po částech a v různých časových etapách. Konkrétní implementace se tedy může lišit v závislosti na podmínkách a požadavcích zákazníka.

Mezi základní funkcionality systémů STIS a PLIS patří:
Hlavní strana
O nás
SW řešení
Produkty a služby