• DCB
  • Actuaries and Consultants s.r.o.

Produkty třetích stran

Posláním naší společnosti je nabízet ucelená řešení. Abychom mohli toto poslání naplnit, musí být naše řešení založena na nejlepších dostupných technologiích a metodologiích. Z tohoto důvodů jsme uzavřeli obchodní vztahy s partnery, jejichž produkty jsou nejen součástí našich řešení, ale implementaci některých z nich nabízíme i přímo. Pomáhají nám tak doplnit portfolio našich produktů a služeb, abychom byli schopni vyhovět požadavkům všech zákazníků.

MicroStrategy

Rozsáhlé a propracované analýzy

MicroStrategy 7™ přichází s objemnou knihovnou statistických, finančních, matematických a OLAP funkcí. Uživatelé mohou tyto funkce kombinovat s databázovými funkcemi do jednoho reportu. Díky tomu mohou uživatelé odpovídat na složité obchodní otázky, které jsou s jinými produkty nemožné.

Intuitivní internetové uživatelské rozhraní

Uživatelé znalí Internetu ocení dobře známý koncept rozhraní v MicroStrategy 7. Navigační nástrojové lišty a inkrementální načítání výsledků usnadňují uživatelům sledovat své analýzy.

Škálovatelnost pro miliony uživatelů a terabyty

MicroStrategy 7 zvládá analýzu i těch největších databází s využitím Very Large Database (VLDB) driverů. Uživatelé budou stále stejně rychle dostávat jednoduché odpovědi na složité otázky. Administrátoři snadno vyladí tyto drivery i když velikost databáze poroste exponenciálně. Výsledkem je, že všichni zaměstnanci, partneři a zákazníci mohou získávat obchodní informace bez ztráty výkonnosti.

Snadná integrace do internetových aplikací

MicroStrategy 7 je obsáhlá a otevřená platforma. S pomocí Software Development Kit (SDK) založeného na XML můžete MicroStrategy 7 snadno integrovat do všech vašich webových aplikací.

Personalizace a bezpečnost řízená daty

Bohatý bezpečnostní model umožňuje zabezpečení dat na úrovni buněk a zajišťuje, že citlivé informace nejsou nikdy ohroženy. Administrátoři mohou vytvořit personalizační filtry, spravovat přístupová práva k aplikačním objektům a udělovat proměnná práva jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. Tak mohou být například i aplikace Business to Business (B2B) bezpečně zpřístupněny partnerům a dodavatelům.

Rychlý vývoj a nasazení

Obrovská flexibilita MicroStrategy 7 v datových modelech dovoluje tvořit aplikace nad již existujícími datovými schematy, což pozoruhodně zkracuje čas realizace. Můžete rychle nasadit mnohonásobné aplikace uvnitř i vně podniku - všechny pocházející z jednoho společného a integrovaného analytického zázemí. Architektura ultralehkých klientů eliminuje všechny bariéry bezpečného a rozsáhlého nasazení aplikací pro všechny vaše partnery a zákazníky.

Ovladatelnost pro nepřetržitý provoz podniku 24x7

MicroStrategy 7 poskytuje kompletní odolnost proti závadám a výpadkům aby eliminovala časy nedostupnosti analytických aplikací. Vaši uživatelé budou mít po celou dobu okamžitý přístup k důležitým obchodním informacím. Díky řízení softwaru pro správu systémů pomocí MicroStrategy 7 běží všechny takto postavené aplikace hladce.

Architektura Microstrategy pro Analýzu a distribuci informací


Copyright © 2000 MicroStrategy Incorporated All Rights Reserved.

Gordic GINIS

Gordic GINIS je informační systém určený pro velké a střední organizace. V současné době je nejpoužívanější ERP systémem ve veřejné správě. Jeho základní funkcí je řízení informačních toků v organizaci.
Systém obsahuje jednotlivé subsystémy:


Tyto subsystémy jsou dále členěné na specializované moduly umožnující komfortní, průkazné, přehledné a výkonné vedení agend. Všechny agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů.
V současné době je systém GINIG provozován v několika tisících organizací veřejné správy od ministerstev, přes krajské úřady, magistráty a obecní úřady po další organizace v oblastech zdravotní, sociální, kulturní, školské a mnoha dalších.
Více informací naleznete na stránkách firmy Gordic.

Hlavní strana
O nás
SW řešení
Produkty a služby