Logo firmy DCB - home
Nabídka:
O firmě
SW Řešení
Produkty a Služby
Obsah stránek
Aktuality
Kontakty
 ČeskyEnglish
Aktuality z naší firmy

Certifikát v "Registru solventních firem"

Dne 28.2.2017 získala naše společnost DCB Actuaries and Consultants s.r.o. členství v "Registru solventních firem" spravovaných firmou Bisnode Česká republika, a.s. prokazující finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost viz. obdržený certifikát.
 
25. výročí založení společnosti

Den 5.prosinec 2016 lze označit za významný milník v historii naší firmy. Před 25-ti lety byla založena společnost DEMOCENTRUM BRNO spol. s r.o., která v roce 1998 byla přejmenována na DCB Actuaries and Consultants s.r.o. a při této slavnostní příležitosti ředitel a majitel společnosti RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. uspořádal dvě slavnostní setkání v Brně a v Praze.

Ve skvělé atmosféře proběhlo v stylových sklepních prostorách restaurace BORSALINO brněnské setkání, které ho se zúčastnili bývalí i současní zaměstnanci i externí spolupracovníci, kteří svým osobním přístupem i odbornými znalostmi průběžně vytvářeli předpoklady nejen pro dosahování výborných hospodářských výsledků, ale i pro budování dobrého jména společnosti doma i v zahraničí, zejména v USA a Britském království. (Foto zde )

Setkání v Praze se uskutečnilo dne 31. ledna 2017 ve VIP salónku hotelu IMPERIÁL. Akce se zúčastnili zástupci současných i bývalých obchodních partnerů a externích konzultantů. Po přivítání zúčastněných hostů RNDr. Vladimír Kaňovský, CSc. provedl krátký exkurz do historie společnosti a po přípitku pozval všechny k neformální zábavě.Odpolední čas se nesl ve velmi přátelské atmosféře i v odborné diskuzi mezi zúčastněnými při bohatém občerstvení a výborném vínu.

Fotodokumentace setkání je uvedena zde.

Úspěšná implementace Rozšířeného ALFA Systému v Penzijní společnosti Allianz

Dne 15.7.2013 jsme v Penzijní společnosti Allianz po ověření ve zkušebním provozu úspěšně předali do "ostrého" provozu rozšířený ALFA Systém, umožňující administraci penzijních produktů II. a III.pilíře důchodového systému ČR.

Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku IS pro Penzijní společnost Allianz

V lednu 2012 DCB Actuaries and Consultants zvítězilo ve výběrovém řízení Penzijního fondu Allianz na dodávku "SW řešení pro penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření (III.pilíř) a důchodové penzijní spoření (II.pilíř)" pro budoucí Penzijní společnost Allianz založenou podle legislativy přijaté v rámci reformy důchodového systému ČR.

Penzijní fond Allianz je naším dlouholetým významným zákazníkem, který již od roku 1994 provozuje námi dodaný ALFA Systém - IS pro administraci penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb.

Smlouva o strategickém partnerství

Dne 28.11.2011 DCB Actuaries and Consultants podepsalo se společností GORDIC spol. s r.o. "Smlouvu o strategickém partnerství" se zaměřením na vzájemnou spolupráci obou společností při zajištování komplexních řešení informačních systémů pro subjekty působící v oblasti důchodového systému ČR (penzijní fondy).

Společnost Gordic spol. s r.o. patří k dominantním dodavatelům komplexních informačních systémů v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví v ČR s více než 6000 zákazníky. Podrobnější informace naleznete zde.

Konference "eGovernment v Bratislavě"

DCB Actuaries and Consultants ve spolupráci se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou a společností GORDIC spol. s r.o. zorganizovala mezinárodní konferenci eGovernment – lepší služby občanům. Podrobnosti naleznete zde.

Konference se konala dne 8.prosince 2009 v hotelu Crowne Plaza v Bratislavě.
Konference se zúčastnili zástupci nejvyšších orgánů veřejné moci, vysokých škol i podnikatelské sféry.
Za DCB vystoupila a se svým příspěvkem "e-learningové kursy – GINIS" sklidila zaslouženou pozornost RNDr. Helena Wallenfelsová.

Seminář "Evidence dokumentů"

DCB Actuaries and Consultants uspořádala dne 22.března 2007 v prostorách firmy odborný seminář, na kterém byla prezentována nová verze podpůrného DMS nástroje pro elektronickou evidenci dokumentů - aplikačního SW Evidence dokumentů.

Projekt "Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat"

Projekt Regionální centrum

Dne 8.března 2006 byl zahájen projekt "Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat", jehož se DCB Actuaries and Consultants účastní jako partner. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na veřejném portálu projektu - zde.

Přístup do organizačního portálu projektu "Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat" Projekt Regionální centrum Vám umožní administrátor systému, e-mail: kubu (dcb.cz).

Seminář "Finanční Poradce"

DCB Actuaries and Consultants uspořádala dne 11.května 2005 v prostorách firmy odborný seminář, na kterém byla prezentována nová verze podpůrného nástroje pro finanční poradce - aplikačního SW Finanční Poradce.

Podrobnosti naleznete na stránkách nabídky Produkty a služby - Produkty DCB - Finanční poradce.

Práci s Finančním poradcem si můžete vyzkoušet - stáhněte si jeho 30-denní verzi (cca 5 MB).

Seminář "Finanční Poradce"

DCB Actuaries and Consultants pořádá dne 4.listopadu 2004 ve spolupráci s GOLEM CLUBem - klubem podnikatelů v Praze seminář, na kterém bude prezentována nová verze podpůrného nástroje pro finanční poradce - aplikačního SW Finanční Poradce.
Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme zájemcům zaregistrovat se co nejdříve. Podrobnosti naleznete zde.

Potřebujeme dostupná a zpracovatelná klinická data

Ve čtvrtek 4.12.2003 se konal v zasedací místnosti děkanátu LF MU na Komenského náměstí 2 odborný seminář organizovaný ve spolupráci DCB s Radou pro informační technologie v medicíně pro odbornou veřejnost na Lékařské fakultě.
Pracovníci DCB na semináři představili možnosti informačních technologií při analýze reálných dat zdravotnických zařízení. Proběhla zajímavá diskuze o možnostech daných současným stavem sběru a dostupnosti reálných klinických dat v ČR a zkušenostech s informačním systémem se správou a analýzami klinických dat na trhu v USA.
V průběhu semináře byl představen komplexní informační systém vytvořený DCB, který umožňuje jak praktické tak i vědecky orientované zpracování reálných klinických dat. Seminář zaznamenal velký ohlas u přítomné odborné veřejnosti. (Více o systému)

Bezpapírová kancelář 21. století

Ve čtvrtek 29.5.2003 se konal v prostorách firmy odborný seminář.
Bližší informace naleznete na pozvánce.
Zajímá-li Vás tato problematika, podrobnosti o technologii pro elektronickou správu a řízení oběhu dokumentů PC DOCS si můžete přečíst na stránkách nabídky Produkty a služby - produkty třetích stran - PC DOCS.

Webové služby ve zdravotnictví

Na konferenci, konané 31.3-1.4. 2003 v Praze v Konferenčním centru Nemocnice Na Homolce přednesla naše firma příspěvek s názvem

Multidimenzionální analýza zdravotnických dat v prostředí webu.

Zde naleznete základní informace o přednášce.
Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách www.aeskulap.cz.
Podívejte se také na naši prezentaci a příspěvek

Prohlédněte si naše novinky !

E-learningové kurzy
Podrobnosti naleznete na stránkách nabídky Produkty a služby - Produkty DCB - E-learningové kurzy.
Práci s e-learningem si můžete vyzkoušet E-learning

Elektronická evidence docházky
je určena především pro menší firmy, provozující firemní intranet. Umožňuje samostatnou evidenci docházky zaměstnanci, kontrolu nadřízenými pracovníky a další zpracování pracovníky PAM.
Podrobnosti naleznete na stránkách nabídky Produkty a služby - Produkty DCB - Evidence docházky.
(c)2004 DCB Actuaries & Consultants
Optimalizováno pro Internet Explorer. Poslední aktualizace: 21.03.2017
info